سلام

عصرتون پربرکت

چه شکلی در زبان انگلیسی "یخ طرف مقابل را زود تر آب کنیم«؟!!

braek the ice در انگلیسی یعنی سر صحبت را واکردن،با شخصی که از قبل او را نمیشناسیم یا او را قبلن ندیده ایم

اما چگونه؛همیشه سعی کنید سر صحبت  و آغاز روابط دوستانه را با سوالاتی نظیرwhy،what،who،where شروع کنید یعنی سوالات wh questions به این سوالات در اصطلاح ،سوالات "open-ended" میگویند...

یعنی مخاطب برای پاسخ به آنها نمیتواند از جواب های کوتاهی مانند بله یا نه استفاده دهد و باید برای جواب دادن به سوال شما بیشتر حرف بزند و این باعث میشود شما اطلاعات بیشتر از او دریافت کرده و او احساس راحت تری داشته باشد

برای مثال:

به ادامه مطلب مراجعه کنین:

:-)

“Where did you grow up?”
This is a great way to find out where someone is from and what culture they are used to.

این سوال برای فهمیدن اینکه طرف کجا زندگی میکند و یا چه فرهنگی دارد؛از چه چیز هایی خوشش می‌آید و از چه چیز‌هایی نه بسیار سودمند است


“What does your name mean?”
This shows that you are really interested in the person you are talking to. It is another great insight into their
 cultural background.
این سوال به اون میفهمونه که  برای شما مهمه و همچنین بهانه خوبی برای مطلع شدن از فرهنگ ونحوه صحبت کردن مخاطب شماست
ادامه دارد