اگه هر مشگلی در معنای هرکدوم داشتین در قسمت نظرات این مطلب صمیمانه منتظزرتون هستمبرای ذسترسی به تمام امکانات روی
اینجا کلیک کنید